22 Ишенимди бекемдөө

Ким өзүн-өзү ишендирүү үчүн дөмпөк колдоно алган жок? Бизде өзүңүздү мыкты сезүүнүн 22 оңой жолу бар.